יום חמישי, 8 באוקטובר 2020

ספר הכוזרי - היהדות לפי רבי יהודה הלוי

בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי פורש את השקפותיו לגבי היהדות. רבים מהטיעונים בספר עדיין עולים ומושמעים היום, והוא תפס לו מקום של כבוד בארון הספרים היהודי.

כאן אני סוקר את הרעיונות המרכזיים שבו, מרחיב על ההקשרים שבהם הוא נכתב, ומשווה אותו עם "מורה נבוכים" של הרמב"ם.

תיהנו!